Siberië 12 | 7934 TB Stuifzand+31 (0)6 36 11 73 57info@zorgboerderijdegroote.nl

Een klacht? Dat is altijd vervelend. Wij willen het graag op een goede manier met elkaar oplossen. Door hierover in gesprek te gaan, te praten met onze vertrouwenspersoon. Mocht u uiteindelijk niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht door ons, kunt u de klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement die hieronder te vinden is.

Procedure           621         Klachtenprocedure

 

Referenties        Bijlage   621.1     Klachtenreglement (externe klachtencommissie)

                                                Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat onder andere in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hieronder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt over Zorgboerderij De Groote.

Heb je een klacht?

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een klacht hebt over Zorgboerderij De Groote. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Zorgboerderij De Groote in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Zorgboerderij De Groote in het bijzonder.

Wat te doen bij een klacht

•             Bespreek de klacht met een medewerker of iemand van de directie op een rustig tijdstip.

•             Maak met iemand van de directie een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je wettelijk vertegenwoordiger(s) of iemand die je vertrouwt mee.

•             Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van Zorgboerderij De Groote:

 Wout de Vries (06 4321 9826).  

En/of

•             Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris van onze onafhankelijke geschillencommissie Klachtenportaal Zorg. Door de positie en rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris is het goed mogelijk dat onderliggende (pijn)punten worden opgemerkt, de communicatie verduidelijkt en de wens van de cliënt gedurende de klachtenbehandeling. De ervaring is dat cliënten en zorgaanbieders meer durven te zeggen in gesprekken waar de klachtenfunctionaris bij aanwezig is, waardoor de kans om te komen tot tevredenheid of zelfs een oplossing vergroot.

Route Klachtenportaal Zorg:

•             Voor het formeel indienen van een klacht kun je gebruik maken van het klachtenformulier op       de website van Klachtenportaal Zorg. Geef het lidmaatschapsnummer 11055    aan.

•             Schrijf een brief naar onze externe, onafhankelijke geschillencommissie.

•             Vermeld in het klachtenformulier cq de brief:

  • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief,
  • Het onderwerp van de klacht of de persoon over wie je een klacht indient.
  • Naam, adres, telefoonnummer van Zorgboerderij De Groote (en referentienummer van aansluiting geschillencommissie/klachtenregeling),
  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt,
  • De reden waarom je hier een klacht over hebt,
  • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Klachtenportaal Zorg

Westerstraat 117

1601 HD Enkhuizen

 

De externe klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Zorgboerderij De Groote langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de directie.

Na een aantal weken krijg je bericht van de geschillencommissie (zie klachtenreglement Klachtenportaal Zorg). De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en welke dingen Zorgboerderij De Groote en jij zouden kunnen verbeteren.

Je hoeft de verschillende stappen niet perse in bovengenoemde volgorde te volgen. Desgewenst mag je ook gelijk een klacht indienen.

Wil je meer informatie?

Het reglement van de geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg is onderdeel van deze procedure en is te vinden op https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenportaal-zorg/klachtenprocedure/.

Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de geschillen werkt.

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ, ga naar www.igj.nl.

Menu
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie kunt u vinden op de Cookies pagina.